Stubben styrde sjöfarten under flera sekler

Stubbens fyr står fågelvägen ca 18 kilometer väster om Nykarleby centrum. Fyrsamhället på Stubben delas mellan två grannöar, Lillskär och Storskär. Stubben har fungerat som bas för traktens fiskare ända sedan 1500-talet.


Utdrag ur en svensk marinatlas från 1795.

Storskär fick en fyrbåk redan på 1790-luvulla. Överst på båken fästes ett skaft, från vilket det hängde en korg av järn. I korgen brann en eld. Finlands lotsverk inlöste ön 1848 och byggde en lotsstation för tre lotsar.

Den första båken ersattes 1857 med en ny båk på öns högsta punkt. Det sexkantiga 16 meter höga tornet dominerar fortfarande landskapet.

På 1930-talet fick lotsarna en ny station, men den ligger nu i ruiner. Den äldre lotsstugan är ombyggd till sommarvilla. Fiskebyn på östra stranden behöll sin befolkning längre, särskilt under somrarna.

Stubbens båk på Storskär.

Ny lotsstation på Lillskär 

För att ersätta de gamla lotsbyggnaderna på Storskär byggdes en ny kombinerad lotsstation och fyr på närbelägna Lillskär 1954.

Det fyrkantiga tornet har fyra våningar med jourrummet och lykthuset överst. Då lotsverksamheten lades ned och fyren automatiserades på 1960-talet övergavs också den här stationen. Därefter fungerade fyren under en tid som sommarhotell.

Stubbens nya lotsstation från Storskärssidan

Bekanta dig med vårt maritima kulturarv och följ lotsarna i spåren 

Fyrsamhället på Stubben är en fantastisk sevärdhet för alla som är intresserade av sjöfartshistoria. Här finns sjöfartsminnen från flera århundraden och många stenkonstruktioner som ansluter sig till fisket.

På skären kan man också gå längs stigarna som ursprungligen trampades upp av fiskare och lotsar och bekanta sig med andra fornminnen som stenrösen och jungfrudanser.  

På västra stranden av Lillskär står också ett stort stenkummel som enligt den lokala traditionen ruvar på en hemlighet. Hemligheten vaktas av en ande och för att få se anden måste man vända ryggen mot kumlet och kasta en sten över axeln så att den landar på kumlet.  

Stenkumlet på Lillskär.

Hur och varför skyddas Stubben?

Stubbens fyrsamhälle med sina byggnader och fornlämningar påminner återspeglar inte bara sjösäkerhetens utveckling under seklernas gång utan också om de gamla fångstnäringarna som är typiska för Österbottens skärgård. Därför definierar museiverket öarna som en byggd kulturmiljö av riksintresse.

Studera området i Museiverkets register.

Besök

Öarna kan besökas med egen båt.

Museiverkets kartatjänsten

N: 7052801, Ö: 259573 (ETRS-TM35FIN)