Vad kan jag själv göra för Östersjön?

Östersjön belastas av många olika mänskliga aktiviteter: bosättning, matproduktion, trafik, turism och industri. Om vi minskar på den här belastningen hjälper vi havet att må bättre.


Beslutsfattarna i samhället kan ta itu med Östersjöns problem, till exempel övergödning, gifter, skräp och klimatförändringen genom att förnya lagar och bestämmelser och se till att de faktiskt följs.

Beslutsfattarna kan dock inte ändra på allt. För att Östersjön ska börja må bättre måste vi alla bli aktiva och dagligen göra val som gynnar havet.

Här får du många bra tips på vad du själv kan göra för Östersjön.

Error: Layout not defined