Havsforskning med många olika metoder

Havet är ett spännande, men också krävande utforskningsområde. För att undersöka dess hemligheter måste vi bokstavligen ta oss ner under ytan och in i havets tredimensionella värld.

Traditionellt har havsforskarna seglat på havet och tagit vatten- och bottenprover. Proverna ger emellertid bara ett litet sampel från olika håll. Ett annat sätt är att dyka, men det har sina begränsningar. Dykarna kan inte ta sig hur djupt som helst och hinner inte överallt. Sikten är inte heller alltid den bästa. Därför utnyttjar dagens forskare den modernaste tekniken: robotar, satellitbilder och ekolod.

Forskningsmetoderna väljs enligt vilka data man är ute efter. Vill vi undersöka havets historia från bottensedimenten eller utreda hur bottenstrukturen lämpar sig för nya byggnadsverk? Karterar vi havsbottenbiotoper eller letar vi efter de områden där fisken leker? Eller kanske vårt uppdrag är att beskriva ett nyupptäckt skeppsvrak?

Till havs och på land

En havsforskare är inte alltid ute på vågorna: större delen av forskningen utförs i laboratoriet eller vid arbetsbordet. Där studerar forskarna sina prover och analyserar satellitbilder och annat material.

Viktiga verktyg är modeller som bygger på de insamlade resultaten. Modellerna ger oss en uppskattning av havets tillstånd också i de områden vi inte hunnit kartlägga. Med hjälp av modeller kan vi också förstå och förutse marina fenomen och förbättra till exempel sjösäkerheten.

Att beräkna värdet av ett havsområde för invånarna längs kusten eller hela landet är också ett skrivbordsarbete. Som mått används de så kallade ekosystemtjänsterna, det vill säga nyttor från naturen som kan mätas i pengar, till exempel fiskproduktion, klimatreglering och havslandskap.

Nationellt och internationellt

Eftersom Östersjön är ett stort och internationellt hav är det viktigt att forskare arbetar tillsammans. De finländska forskarna deltar aktivt i forskningssamarbete i hela Östersjöregionen - och även utanför Östersjön.

Nationell havsforskning samordnas av Finmari-konsortiet. Det samlar havsforskare från olika forskningsområden för att tillsammans utveckla nya metoder och modeller.