Vattenkvaliteten i Östersjön mäts med många indikatorer

Östersjöns vattenkvalitet övervakas regelbundet på många olika sätt. Flera statliga forskningsinstitut deltar också i mätningarna. Resultaten av vattenkvalitetsmätningar baserar sig på övervakning och satellitobservationer både i öppna havsområden och i kustvatten.


Parametrarna för vattenkvalitet är temperatur, salthalt, syrehalt, algmängd, siktdjup, grumlighet, kväve och fosfor.

 Suomen kartta, jossa kaikkialla rannikolla sinisiä pisteitä osoittamassa vedenlaadun mittausasemia. Tiheimmin asemia on Suomenlahdella.
Vattenkvaliteten undersöks genom att ta vattenprover på observationsstationer. Förutom proverna används fjärrkartering, som ger observationer av större områden.