Tre marina däggdjur i Finlands havsområden

De marina däggdjuren avviker från andra vattenlevande djur i att de, liksom vi själva, andas med lungor, föder levande ungar och uppammar dem med fetthaltig mjölk. Ofta är de också intelligenta, läraktiga och till och med kreativa, särskilt då de motiveras med mat.


Marina däggdjur inkluderar valar, delfiner, sälar, inklusive bl.a. isbjörnar. Vissa marina däggdjur tillbringar hela livet i vatten, medan andra tillbringar olika perioder på land eller is.

I Finland förekommer tre arter marina däggdjur: gråsäl, östersjövikare och tumlare. Tumlaren förökar sig inte i våra vatten. Den observeras endast några gånger i året i de finska farvattnen. Alla andra marina däggdjursarter som observerats i det finska havsområdet, såsom delfiner och knölvalar, är extremt sällsynta besökare och har ofta av misstag hamnat i finska vatten.

De marina däggdjuren hotas av miljögifter och undervattensbuller. Många dör som bifångst i fiskeredskap. I synnerhet vikaren är beroende av ett ordentligt is- och snötäcke,
vilket förutses minska på grund av klimatförändringar.