Regelbundna mätningar av siktdjupet

Siktdjupet är ett mått på hur djupt i vattnet man kan se från ytan. Vatten med stor mängd små partiklar är mindre genomskinligt och då är siktdjupet mindre.


Siktdjupet mäts med hjälp av en rund vit skiva med diametern 25 cm. Skivan sänks långsamt ned mot botten. Siktdjupet är det djup vid vilket man inte längre ser skivan.

Ute till havs är siktdjupet normalt 3–6 meter på sommaren. På vintern, då det finns lite planktonalger i vattnet, kan siktdjupet öka till över 10 meter.

I kustvattnet påverkas siktdjupet också av vindarna och av hur mycket älv- eller åvatten rinner ut till havet. I en åmynning kan siktdjupet minska till 20 - 30 centimeter. Siktdjupet minskar vid hård vind då lera och gyttja från havsbotten blandas upp i vattnet.

Här får du veta mera om siktdjupets långtidsutveckling och årstidsvariation i Östersjön.