Befästningar påminner om vår krigiska historia

Finska viken var en viktig förbindelselänk mellan öst och väst i hundratals år. Människor, innovationer, erövrare och arméer färdades längs denna led. Finlands historia är nära kopplad till maktkampen mellan två grannländer, Sverige och Ryssland.


Både Sverige och Ryssland förstärkte sina gränser genom att bygga befästningar längs Finlands viktigaste vattenvägar och kuststäder. Nya befästningar byggdes när landets gränser ändrades och gamla befästningar reparerades eller förstördes i krig. Ännu i början av 1900-talet ansågs det viktigt att satsa på sjöförsvaret och många av de yngre kustfästningarna i vår skärgård visar detta.

Idag kan du resa från fästning till fästning och bekanta dig med vår krigiska historia. I fästningarnas labyrinter eller på murarna kan du förnimma kriget, lukten av krut och föreställa dig fiendens krigsfartyg i horisonten.