Flera fyrar under hundratals år

Lågskär, ca 30 kilometer söder om Mariehamn, är en låg, klippig ö med rullstensstrand.


Redan på 1600-talet fanns där ett stenkummel som senare kompletterades med en 23 m hög båk i trä. År 1840 byggdes båken om till Ålands första ljusfyr.

År 1856 förnyades fyren och byggdes om i gråsten och murat tegel. Under första världskriget 1914 bestämde sig ryssarna dock för att spränga fyren och kvar blev enbart en stenhög

Efter kriget byggdes en ny, tredje fyr, på Lågskär. Denna gång i armerad betong. Den nya fyren är 33 m hög och formad som en avkapad pyramid. 175 trappor leder upp till lanterninen. Lampan i den här tredje fyren tändes för första gången år 1920.

 Lågskärs fyr och övriga byggnader från fastlandssidan.
Trots sin karga natur är Lågskär intressant också ur botanisk synpunkt.

Som mest fanns på Lågskär drygt ett trettiotal fast bosatta som livnärde sig på djurhållning, fiske och jakt. Man hade till och med en egen skola. År 1961 automatiserade fyren och fyrvaktarna flyttade bort från ön.

Populärt bland ornitologer

Numera är Lågskär en fågelstation i Ålands Fågelskyddsföreningens regi och populärt bland ornitologer. Stationen är bemannad från tidig vår till sent på hösten.

På den centrala delen av Lågskär har gammal ängsmark röjts fram. Trots sin karga natur är Lågskär intressant också ur botanisk synpunkt och ingår i Ålands Natura 2000-program.

Fyren har även varit skådeplats för Ulrika Bengts film ”Lärjungen”. 

Läs mera om Lågskärs fyr

Visit Åland: En tur till fyra fyrar
Visit Åland: Fyrar
Fyrwiki