Fiskarna grundade en by på Marjaniemi udde

Karlö utanför Uleåborg är Finlands tredje största ö. Karlö befolkades redan på 1100-talet av fiskare. I Marjaniemi, på öns västra strand växte det upp en liten fiskeby med små stugor längs smala gränder som kurade ihop sig mot den vinande havsvinden. Byn ligger fortfarande kvar på udden, men de gamla stugorna har fått nyare grannar. Som helhet har byn ändå bevarat sin stämning från det förflutna.


Lotsarna och fyren styrde trafiken till Uleåborg. 

Lotsverksamheten i Marjaniemi startade på 1700-talet och den första fyrbåken av trä byggdes längst ute på udden på 1770-talet. 

Också Finlands första fyrskepp förankrades utanför Marjaniemi 1794. Skeppet syntes långt ut till havs och visade var inkommande fartyg kunde möta en lots. Fyrskeppet togs ur bruk i mitten av 1800-talet då staten grundade en officiell lotsstation i Marjaniemi på grund av den allt livligare sjöfarten.

Som mest var sex lotsar stationerade i Marjaniemi. När fartygstrafiken ökade uppstod behov av en riktig fyr. Den 25 meter höga Marjaniemi fyr invigdes 1871. Fyren hade en lysvidd på 20 km i klart väder. Kring fyren byggdes bostäder för fyrvaktarna och vardagen i Marjaniemi by blev ännu livligare än tidigare.

Marjaniemi år 1912.

Klättra upp i tornet eller tassa längs dynerna

Marjaniemi fyrtorn är runt och byggt av tegel. Tornet är Finlands bäst bevarade tegelfyr. 

Idag kan man klättra upp för den smala spiraltrappan för att beundra utsikten över Bottenviken. Fyren omges av personal- och lotsstugor i olika åldrar, vissa i sitt ursprungliga tillstånd, andra renoverade för restaurang- eller hotellbruk. 

Marjaniemi fyr.

På gårdsområdet finns också nyare byggnader, som ger den gamla byn en lite modernare touch. Byn är i huvudsak endast bebodd under sommaren, men i Marjaniemi fiskas fortfarande och byn är en av Bottenvikens viktigaste fiskehamnar. När båtarna lägger till i hamnen omges de av skrikande måsar och doften av färsk fisk svävar över byn.

I Marjaniemi finns också fina sandstränder och sanddyner över vilka man kan promenera längs spänger av trä. Den gamla lotsstationen fungerar som ett naturcentrum och visar en utställning om öns natur.

Läs mer om Marjaniemi fyr på Karlös hemsidor!

Hur och varför skyddas Marjaniemi?

Museiverket definierar hela Karlö som en byggd kulturmiljö av riksintresse. Karlö är skyddat som en väl bevarad helhet och är ett av Finlands mest representativa exempel på den gamla lots- och fyrkulturen. Läs mer på Museiverkets sidor!

Marjaniemi fyr och omgivande byggnader är också skyddade enligt lagen om byggnadsarvet. Läs mer om byggnadarvet på Museiverkets sidor! 

Karlös sandstränder och dyner är naturskyddsområde. 

Besök

Karlö kan visiteras med förbindelsebåt, egen båt eller bil.

Karlö nås med bilfärja året runt och Marjaniemi erbjuder inkvarterings- och restaurangtjänster. 

Museiverkets kartatjänsten

N: 7215131, Ö: 385206 (ETRS-TM35FIN)