Hangö undervattenspark och historiska Hangö udd

Det första skriftliga omnämnandet av Hangö udd finns på ett danskt sjökort från 1200-talet. Den så kallade Gäddtarmen, vid Hangö udd utnyttjades tidigt som en skyddad hamn längs den gamla skärgårdsfarleden. Under hundratals år har sjöfarare lämnat spår både ovan och under vattenytan.


Undervattensparken ligger utanför Hangö udd, öster om Tullholmen. Tullholmen är känd som ”Skärgårdens gästbok” genom sina hundratals hällristningar. Ristningarna gjordes av sjöfarare, från medeltiden ända fram till början av 1900-talet, i väntan på bättre segelväder.

Gäddtarmens bryggan. Från bryggan går dykrep till bl.a. Kabelvraket.

Vraken i undervattensparken

Parken innehåller fyra vrak. Det äldsta är byggt i trä och kallas Kabelvraket.  Kabelvraket är ca 20 m långt och har daterats till 1600-talet. Skrovet ligger synligt och halvt begravt i botten. Vraket är markerat med en boj. Ett dykrep från bojen och bryggan vid Gäddtarmen leder ner till vraket.

Dykare ovanför Kabelvraket.

Från markeringsbojen leder dykrepet vidare till de övriga vraken. Följande kallas Kobben nordost och är också ett fartyg byggt i trä. Ca 10 meter av aktern ligger kvar på botten. Kobben nordost ligger längs den markerade dykrutten mellan Kabelvraket och det tredje vraket, Kobben ost. Kobben ost är också ett ca 10 m långt vrak av ett klinkbyggt segelfartyg och har varit ett känt dykmål sedan 1960-talet.

Parkens fjärde vrak har fått namn efter skäret Lilla Ankargrundet. Lilla Ankargrundet är ett stort vrak av ett träfartyg som gått i flera delar. Ett dykrep från Kobben ost leder hit. Vraket Lilla Ankargrund är sannolikt det som finns kvar av barken Ajan som förliste år 1890.

Dykare vid Kobben nordost.

Besök i undervattensparken

Besökare i Hangö undervattenspark kan förtöja vid bojen som markerar parkens läge. Bojen har dock vind- och viktbegränsningar. Ankring i parkområdet rekommenderas inte, eftersom ankare kan skada vraken. Man kan också ta i land vid Gäddtarmens brygga och beundra hällristningarna på holmen.

Hangö undervattenspark är en del av Museiverkets projekt BALTACAR som går ut på att göra vraken mera tillgängliga och förse dem med informationstavlor och dykrep.

Kabelvrakets 3D-model i Sketchfab!

Mera om de här vraken, andra vrak i området och fornminnen på land (tyvärr bara på finska) finns på adressen www.kyppi.fi

Hur och varför skyddas vraken i Hangö undervattenspark?

Ett vrak är en fast fornlämning som skyddas av fornminneslagen (295/1963). Lagen skyddar alla vrak och vrakdelar som kan antas vara minst 100 år gamla. Dykning till de skyddade vraken är tillåten men man får inte ta delar av dem och inte heller dyka in i dem.

Läs mera om vraken i Hangö undervattenspark i fornminnesregistret (på finska).

Besök

Med egen båt eller exkursion. Det är tillåtet att dyka kring vraken, men man får inte röra vid eller skada dem. 

Läs mera om vraken som dykobjekt!

Museiverkets kartatjänsten

N: 6640854, Ö: 261921 (ETRS-TM35FIN)