Vi kan alla delta i övervakningen av Östersjöns tillstånd - så här kan du rapportera din observation

Alla som rör sig till havs eller vid kusten kan delta i övervakningen av Östersjöns tillstånd. Observationer som rapporteras av vanliga medborgare ger ett värdefullt tillskott till experternas information och observationer. Att samla in lokala observationer av miljöförändringar är viktigt. Det finns få automatiska stationer och experterna har inte alltid möjlighet att besöka alla platser. Å andra sidan stör molnen ibland satellitobservationerna.


Havaintolähetti (Observatör) - meddela din observation om Östersjöns tillstånd

Som JärviWikis Observatör kan du meddela observationer om Östersjöns tillstånd. Du kan också grunda en observationsplats för att övervaka till exempel vattnets klarhet, yttemperatur, istäcke eller algsituationens utveckling under olika årstider.

Syke.fi sammanställer observationer

Medborgarobservationerna samlas in via webbplatsen Syke.fi till ett gemensamt informationssystem. Förutom maritima observationer insamlas även observationer från avrinningsområdet.

Meddela speciellt om dessa observationer:

Medborgarforskningsprojekt

Vada längs Östersjöns klippstränder och delta i Åbo Akademis forskning!

Fiskobservationer och fiskmärken

Rapportera dina fiskobservationer samt funna fiskmärken via länkarna nedanför. 

Väderleksobservationer

Regnar eller snöar det? Har en storm fällt träd eller såd du blixtar? Stör dimman båtlivet eller vad är istäckets tjocklek på din strand? Rapportera dina observationer om olika väderfenomen!

Föremål och skräp som hittats på stränder eller från vattnet

Håll ögonen öppna då du rör dig på stranden eller då du dyker. Meddela dina föremålsobservationer till Museiverket! Ifall du däremot stöter på en nedskräpad strand, kan du meddela om det och så är du del av att städa Östersjöns stränder.