Gå längs stranden, vada i vattnet - forskaren studerar allt från fiskyngel till strandskräp

Fiskforskare och marinekologer rör sig ofta längs stränderna. Detta är inte förvånande när man tänker på hur rika livsmiljöer de är. Många växt- och djurarter finner en skyddad livsmiljö i de grunda strandvattnen både för sig själva eller för deras avkommor. Också de klippiga stränderna är rikliga på arter eftersom livsvillkoren förändras snabbt när man går djupare.


Genom att vada är det lätt att kartlägga strandzonens varierande natur, ta prover av livsmiljön och försöka hitta viktiga förökningsplatser för olika fiskarter. Havets problem, såsom eutrofieringen och nedskräpningen syns särskilt tydligt på stränderna.

Fiskyngeljakt med skiva och slev

Fiskforskaren smyger i vassen som ett rovdjur och letar efter nykläckta yngel. Gädd- och karp(mört)fiskyngel karteras med två enkla redskap: en vit skiva och en slev. Metoden lämpar sig särskilt bra för stränder med tät växtlighet där inga andra metoder fungerar. 

Den vita skivan av plast har en diameter på 20–30 cm och är försedd med ett handtag. Skivan förs långsamt fram under vattenvegetationen, så att de små fiskynglen syns mot den vita bakgrunden. En erfaren forskare känner lätt igen olika arter på kroppsformen och kan också bedöma mängden yngel i vattnet.

Om forskaren inte direkt lyckas identifiera arten kan ynglen fångas med den ljust färgade plastsleven som forskaren håller i andra handen. Detta är möjligt eftersom de små ynglen inte är tillräckligt skickliga simmare för att undkomma den snabbt svängande sleven.

 Letande efter av fiskyngel i strandvegetationen.
Metoden med en vit skiva och slev fungerar bra när man letar efter gäddyngel i strandvegetationen.

Skräp räknas och registreras

En räknare av strandskräp behöver inte smyga lika försiktigt som en fiskforskare. Skräpet ligger på sin plats och flyr ingenstans. Räkning av strandskräp har pågått sedan 2012 och är ett mått på nedskräpningen av havet. Räkningarna görs med frivilliga krafter och koordineras av föreningen Håll Skärgården Ren. Föreningen vidarebefordrar datamaterialet till Finlands miljöcentral.

 Skräp samlat av såret.
Skräp samlat av håv.

Skräp räknas tre gånger i året under den snöfria perioden. Räkningarna görs på vissa standardstränder som ligger över hela Finlands kust. En del av räkningsområdena är urbana stränder, andra semi-urbana eller stränder i naturtillstånd. Varje sträcka är minst hundra meter lång och tio meter bred. Alla skräpbitar med en diameter på mer än 2,5 cm räknas.

Cigarrettfimparna räknas inte på hela sträckan eftersom de skulle vara så ofattbart många. För varje sträcka räknar man istället alla fimpar i en ruta på tio gånger tio meter.