Fisket, varvsindustrin och energiproduktionen utnyttjar Östersjön

Tiotusentals finländare får direkt eller indirekt sin försörjning från havet. Maritima klustret är ett gemensamt namn för alla maritima näringar. Det finska maritima klustret har tre huvudgrenar: marinindustrin, sjöfarten och hamnverksamheten. Också det kommersiella fisket och fiskodlingen ingår i maritima klustret.


Många av de näringar som ingår i det maritima klustret är internationella till sin karaktär och en stor del av företagens kunder befinner sig utomlands. Många klusterföretag utnyttjar och utvecklar ny teknologi och nytt kunnande.

Nyckeltal för Östersjönäringarna