Aspö har en lång historia

Byn Aspö i Kotka yttre skärgård var tidigare en viktig milstolpe för både handels- och krigsfartyg och för sjöbevakarna. Trafiken till både Novgorod och Veckelax (nuv. Fredrikshamn) drog förbi Aspö.


Vattnen kring Aspö var fruktade av sjöfararna och området gick under namnet ”Perkeleenkarit” (ungefär ”Fansgrunden”). Av denna anledning har piloter permanent bosatt ön sedan1500-talet.

Lotsningen - viktigaste inkomstkällan 

Aspöborna var fiskare, sälskyttar, sjömän eller lotsar. Lotsarnas uppgift var att guida fartygen genom farledens svåra passager. Lotsåldermannen fungerade som chefslots.

Den ryske landskapsmålaren Aleksei Bogoljubovs teckning av Aspö från havet, 1800-talet. Ur bildverket Albom morskih vidov severnogo berega Finskogo zaliva (Album över havsvyer från Finska vikens norra kust.)

Antalet lotsar var stort eftersom all sjötrafik till Fredrikshamn och S:t Petersburg gick via Aspö. Redan på 1700-talet byggde lotsarna själva landmärken och båkar. Den fyrbåk av gråsten som än i dag dominerar landskapet byggdes 1862 och bemannades, liksom sina företrädare, av lotsar.

Fyrbåken har restaurerats undan för undan under många år och fungerar numera som försvarsmaktens bevaknings- och signaltorn. Båken, ”Puokki”, är fortfarande en viktig del av öns kulturmiljö och ett viktigt landskapshistoriskt element.

Aspå från havet

Semesterfirare under sommaren  

Den gamla lotstraditionen på Aspö avslutades på 1960-talet och lots- och sjöfartstraditionerna som gått i arv från generation till generation glömdes bort. Den fasta befolkningen tunnades ut och idag bor bara ett fåtal människor på ön året om. Under veckosluten och framförallt på sommaren fylls ön av semesterfirare.

Aspös historiska utseende är väl bevarat, den gamla atmosfären och maritima försörjningen kan fortfarande anas överallt. De äldsta husen härstammar från 1700-talet. Tillsammans med nyare byggnader bildar de en tät labyrintartad helhet. De små gårdarna ligger som ett lapptäcke, omgärdade av stenmurar och stränderna kantas av båthus, bryggor och strandbodar.

Aspö är ett utmärkt mål för en dagsutflykt. Det finns en liten butik, en kiosk och ett museum över öns historia, Det finns också tre eventuella offerstenar. I de steniga farvattnen kring ön vilar många vrak som presenteras närmare av museiverket på följande adress: Kyppi.fi.

Läs mer på Aspö-sällskapets webbsidor.

Finlands minsta oberoende kooperativa förening grundades i 1907.

Varför och hur skyddas Aspö? 

Aspö är ett väl bevarat exempel på en byggd miljö som uppkommit genom fiske och lotsverksamhet i östra Finska viken. Därför definieras den i sin helhet som en byggd kulturmiljö av riksintresse. Läs mer på Museiverkets sidor!

Öns gamla träkyrka skyddas separat av Kyrkolagen. Träkyrkan i byggnadsarvsregistret. 

Ön är också ett nationellt värdefullt landskapsområde och ingår i Finska vikens nationalpark. 

Besök

Till Aspö kommer man lätt året om med förbindelsebåt från Kotka. Resan tar cirka 2,5 timmar. 

Förbindelsebåtens tidtabeller.

Museiverkets kartatjänsten

N: 6683527, O: 510683 (ETRS-TM35FIN)