Kastelholms slott byggdes på en holme

Kastelholms slott på Åland har en lång och färgrik historia. Byggandet av slottet påbörjades på en holme i slutet av 1300-talet, men på grund av landhöjningen har slottet numera vatten endast på två sidor.


Kastelholms slott var från första början en försvarsborg men fick med tiden en mera administrativ funktion. Under Gustav Vasas tid övergick Kastelholms slott till att bli ett kungligt jaktslott.

 Kastelholm från norr på vintern.
Kastelholms slott byggdes ursprungligen på en holme, men har numera vatten bara på två sidor.

Bränder och belägringar

Kastelholm är en välbevarad slottsruin, vars väggar kunde berätta många spännande historier. Slottet har utsatts för såväl bränder som belägringar.

År 1507 överrumplade och intog den fruktade kaparkaptenen Sören Norby slottet med sin flotta. År 1556 vistades Gustav Vasa med sin familj på slottet och år 1571 satt Erik XIV med hustrun Karin Månsdotter fängslade där.

Efter en förödande brand år 1619 försökte Stellan Otto Mörner, slottets siste ståthållare, bygga upp Kastelholm igen, men slottet förlorade så småningom sin betydelse. Den följande branden 1745 förstörde slottet nästan helt.

Kastelholms slott, som är Ålands enda medeltida borg, har sedan 1880-talet genomgått flera omfattande restaureringar. Numera fungerar Kastelholms slott som museum.

Bekanta dig närmare med Kastelholm

Kastelholms slotts hemsidor

museum.ax