Tankar – fiskeläget som blev lots- och fyrö

Det karga skäret Tankar utanför Karleby i Bottenvikens ytterskärgård är en gammal etapphamn för sjöfarare. Ön befolkades av fiskare och säljägare redan på 1500-talet och en liten by växte upp på öns östra strand.


Som mest kunde över 100 fiskare med familjer hålla till på tankar under somrarna. Det sägs att de höll eld i ett ”lysanhus” på ön för att hjälpa fiskarna att hitta hem efter mörkrets inbrott.

År 1754 byggde fiskarna en liten kyrka som fortfarande står kvar. Också lotsverksamheten  påbörjades samma århundrade med en lotsstuga och Tankars första sjömärke. Fyra lotsar stationerades på ön för att hjälpa den passerande sjötrafiken.

Fiskare med nät på tork på Tankar 1895.

Ordentlig fyr på Tankar

Den allt livligare sjöfarten i Bottenviken under 1800-talet skapade behovet av en ljusfyr på Tankar. Den rödvita fyren, konstruerad av metalldelar, uppfördes 1889. 

Tankars fyr är nästan 30 meter hög. Den består egentligen bara av en spiraltrappa och själva lyktan. Till en början hade fyren en räckvidd på 13 sjömil, dvs. ca 25 km.

Efter att fyren elektrifierades på 1970-talet fick fyren en lysvidd på upp till 50 kilometer. Fyrvaktarna behövdes inte längre och alla tjänster lades ned. Också den här idylliska fyrön övergavs.

Tankar i slutet av 1800-talet.

Fyrön som turistmål

Tankar var ett populärt utflyktsmål redan på 1900-talet. Den fortfarande fungerande fyren är i gott skick och uppifrån tornet kan man en beundra utsikten som öppnar sig över Bottenviken.

De gamla byggnaderna som tillsammans bildar en sluten gård öster om fyren berättar om fyrvaktarlivet i gångna tider. Lotsstationen ligger lite avsides utanför gården. På Tankar finns också andra byggnader, till exempel en mistlursbyggnad och en nyare lotsstation från 1975. Byggnaderna har renoverats för turism.

Tankar är kargt med klippor och rishedar. Här och där hukar små stugor från olika tider, bryggor och andra strukturer relaterade till skärgårdens livsmiljö. På Tankar finns också andra sevärdheter, såsom ett säljaktsmuseum, och ett gammalt kapell från 1700-talet. Öns marina natur kan utforskas längs en guidad naturstig och på ön finns också en verksam fågelstation. Allt detta krönas av det vida havet..

I de steniga vattnen kring Tankar ligger många förlista vrak som presenteras på Museiverkets sidor Kyppi.fi. (på finska)

Läs mera om fyrön Tankar på egna webbsidor!

Landskap från fyrtornet.

Hur och varför skyddas Tankar?

Fyrsamhället på Tankar är ett av Finlands bäst bevarade sjöfartssamhällen, en mångsidig, tidsstratifierad och väl bevarad helhet. Museiverket definierar Tankar som en byggd kulturmiljö av riksintresse. Läs mer på RKY.fi!

Tankar hör också till Larsmo skärgårds Natura 2000-område och det finns en landskapsvårdsplan för ön. Naturen och fåglarnas häckningstid bör respekteras. 

Besök

Till Tankar kommer man med vattenbuss från havsparken i Karleby. Man kan också besöka ön med egen båt.

På sommaren finns också restaurang- och inkvarteringstjänster på Tankar. 

Museiverkets kartatjänsten

N: 7098075, Ö: 296584 (ETRS-TM35FIN)