Tio av de mest intressanta maritima museerna i Finland

Längs Finlands kust finns flera museer som presenterar maritim historia, havsarkeologi och skeppsbyggnad. Museerna i stämningsfulla kuststäder visar sitt förflutna genom föremål, berättelser och fartyg. Dessutom undersöker och bevarar museerna den maritima historien i sina områden.

 1.
Sjöhistoriska museum

Finlands sjöhistoriska museum, Maritimcentret Vellamo, Kotka

Finlands sjöhistoriska museum, som finns i maritimcentret Vellamo, är ett intressant och omfattande museum som presenterar och bevarar sjöfartens historia i Finland. Förutom huvudutställningen "Polstjärnan, Södra korset" bjuder museet på tillfälliga temautställningar och museifartyg i sina lokaler. Museet presenterar också havsarkeologiska aktiviteter och fascinerande undervattensupptäckter.

 2.
Centrum för maritim

Forum Marinum, Åbo

Forum Marinum är ett centrum för maritim historia och aktivitet. Det är ett nationellt specialmuseum för sjöfart och den finska marinens museum. I Forum Marinum erbjuder flera maritima utställningar i två olika byggnader. I Kronomagasinet, som byggdes år 1896, finns huvudutställningen "Arbete på havet". På sommaren kan besökarna också studera museifartyg från många olika tidsperioder.

 33.
Sjöfartsmuseum

Raumo sjöfartsmuseum

Raumo sjöfartsmuseum berättar om stadens långa och händelserika sjöfartshistoria med en omfattande basutställning och tillfälliga utställningar. Utställningarna presenterar fartygsbygget och sjöfartsutbildningen i Raumo och sjömannens liv till sjöss och på land. I enlighet med temat ligger museet i en gammal sjöfartsskola, byggd 1900.

 44.
Sjöfartsmuseum

Vasa sjöfartsmuseum

Vasa sjöfartsmuseum presenterar de lokala sjöfartstraditionerna från fartygsbygget på 1800-talet till dagens nöjeskryssare. Fascinerande föremål, miniatyrmodeller av historiska fartyg, information om vrakfynd i närområdet och gamla fotografier ger en inblick i sjöfararnas liv under gångna tider. En av pärlorna i museets samlingar är en dykardräkt från början av 1900-talet. Dräkten väger omkring 100 kg.

 5.
Sjöfartsmuseum

Sjöfartsmuseet i Kristinestad

Kristinestads sjöfartstraditioner sträcker sig ända tillbaka till 1600-talet. I Sjöfartsmuseet i Kristinestad finns föremål, fotografier och berättelser som har anknytning till sjöfart, skeppsbyggeri och rederiverksamhet i staden. Här hittar du också en gammal dykardräkt och exotiska föremål från fjärran länder som fann sina vägar till Finland genom utrikeshandeln. I museet finns föremål som vittnar om tragiska händelser vid skeppsbrott. Museets båtutställning, som ligger i ett sjömagasin intill stadens centrum, har miniatyrmodeller samt motor- och segelbåtar.

 66.
Sjöfartsmuseum

Lovisa sjöfartsmuseum

Lovisa sjöfartsmuseum presenterar stadens långa och mångsidiga sjöfartshistoria i det gamla hamnområdet. Lovisa har varit en sjöfartsstad sedan staden grundades år 1745. I staden fanns också skeppsvarv och rederier som byggde sina egna fartyg och bedrev aktiv handel i Finland och utomlands.

 77.
Båtmuseum

Kvarkens båtmuseum, Malax

Kvarkens båtmuseum är Finlands största båtmuseum och ställer ut österbottniska bruksbåtar från perioden 1820–1993. Museet visar båtar av alla slag: träbåtar och nyare båtar av aluminium och glasfiber. På museet finns också flatbottnade ekstockar (ökstockar, ekor) från olika delar av Österbotten. De har urholkats av stockar. Den äldsta ekstocken har daterats dendrokronologiskt till ca år 1774. Förutom båtar och fiskeredskap presenteras säljakt, flottning och skärgårdsliv. Museet har även många föremål och en samling gamla båtfotografier och -ritningar.

 88.
Båtmuseum

Kilens båtmuseum, Sideby

I anslutning till Kilens stämningsfulla hembygdsgård finns ett litet museum som presenterar maritim historia och skeppsbyggnad. Museet ligger i ett gammalt fiskeläge, Tillsammans med strandbodarna, båtskjulen och magasinen bildar museibyggnaderna ett enhetligt kulturlandskap.

 99.
Sjöfartsmuseum

Pakkahuone-museet, Brahestad

Pakkahuone-museet fungerar i ett tidigare tull- och packhus som byggdes år 1848. I huset har också fungerat ett sjömanshus. Stommen av samlingarna i museet består av donerade föremål från 1800-talet: naturens under, bruksföremål och exotiska souvenirer från fjärran länder. Brahestad upplevde ett uppsving under segelfartygens tidevarv. Detta syns i föremålen i museet som vittnar om Brahestads roll som en stad av sjöfarare och fartygsbyggare. Samlingens mest intressanta och kända föremål är dykardräkten "Wanha herra" (Gamla herren), som i dag är utställd i det närbelägna Kruununmakasiini-museet.

 10.
Sjöfartsmuseum

Ålands sjöfartsmuseum

Ålands sjöfartsmuseum bjuder på mångsidiga utställningar som skildrar Ålands fascinerande maritima historia på farleden mellan Sverige och Finland. I samlingarna finns också ett imponerande antal miniatyrmodeller av skepp och segelfartyg. Även barnfamiljer hittar mycket att göra på Ålands sjöfartsmuseum. Besökare har också möjlighet att stiga ombord på den fyrmastade fraktsegelfartygen Pommern, byggd år 1903. Pommern ligger vid kajen utanför sjöfartsmuseet.