Meriteollisuus on paljon muutakin kuin laivanrakennusta

Meriteollisuus sisältää laivanrakennus-, korjaus- ja offshore-telakat sekä meriteknisen alan osa- ja kokonaistoimittajat. Lisäksi meriteollisuuteen lasketaan mukaan suunnittelutoimistot sekä ohjelmointi-, järjestelmä- ja laitetoimittajat.


Meriteollisuuden tunnetuin ja suurin toimiala on laivanrakennusteollisuus. Telakat ovat taas laivanrakennuksen näkyvin osa. Meriteollisuus koostuu kuitenkin hyvin monipuolisesta yritysjoukosta, jossa esimerkiksi IT-alan merkitys on vahvassa kasvussa.

Kokonaistoimittajat valmistavat kokonaistoimituksina laivan eri alueita, kuten ravintoloita tai kylpylöitä yhdessä omien alihankkijoidensa kanssa.

Polttoleikkaus tapahtuu koneellisesti Sisustussuunnittelu on oleellinen osa meriteollisuutta  Valaistus ja koriste-elementit luovat risteilyaluksen tunnelmaa

Meriteollisuus vaikuttaa koko maan laajuisesti

Meriteollisuuden yritysverkosto kattaa suuren määrän eri toimialoja. Sen vaikutukset ulottuvatkin koko maahan. Meriteollisuuden ydinyrityksiä on noin sata, mutta jossakin määrin meriteollisuuden parissa toimii Suomessa tuhatkunta yritystä.

Tyypillistä on, että valtaosa meriteollisuuden parissa toimivista yrityksistä myy tuotteitaan ja palveluitaan myös muille liiketoimintasektoreille. Tämä vakauttaa yritysten toimintaa, koska meriteollisuus on perinteisesti syklinen toimiala, jonka suhdannevaihtelut ovat suuria.

Kaikki alkoi laivanrakennuksesta

Meriteollisuudella on pitkä historia Suomessa. Sen juuret ulottuvat vuoteen 1732, jolloin laivanrakennus alkoi Aurajoen varrella Turussa. Suomen suurin telakka on nyt Meyer Turku Oy:n telakka, joka jatkaa tätä pitkää turkulaista laivanrakennuksen perinnettä. Kaksi muuta isoa uudisrakennustelakkaa ovat Rauma Marine Constructions Raumalla ja Helsinki Shipyard Helsingissä.

Telakat ovat vuosien mittaan muuttuneet yhä enemmän kokoonpanopaikoiksi. Suurin osa valmiin laivan arvosta muodostuukin telakan verkostoyrityksissä.

Osa näistä meriteollisuusyrityksistä on aikanaan syntynyt telakoiden spin-offina, kun telakoilla kehitettyjä tuotteita on alettu valmistaa erillisissä yrityksissä. Nämä yritykset ovat sitten jatkaneet tuotekehitystä ja kasvaneet omalla erikoisalallaan merkittäviksi, jopa globaalisti.

Osa alan ulkopuolelta tulleista yrityksistä on puolestaan löytänyt meriteollisuuden parista uutta liiketoimintaa muokkaamalla tuotteitaan laivakäyttöön sopiviksi.

Meriteollisuuden verkoston tiivis yhteistyö ja hyvä projektiosaaminen ovatkin sen vahvuuksia innovatiivisuuden ja korkean teknologian ohella.

 Wärtsilän valmistama laivamoottori Viking Gracen konehuoneessa.
Wärtsilän valmistamat laivamoottorit Turun telakalla rakennetun Viking Gracen konehuonessa.

Meriteollisuudella on suuri merkitys Suomen viennille

Meriteollisuudessa on paljon erilaista erikoisosaamista vaativaa ja edistyksellistä teknologiaa kehittävää ja hyödyntävää liiketoimintaa. Tällä on iso merkitys myös innovaatioiden syntymisen kannalta.

Meriteollisuus on Suomen tärkeimpiä vientialoja. Jo yhden suuren risteilyaluksen myynti vastaa noin yhtä prosenttia vuoden ulkomaanviennistä.

Ala on muutakin kuin erikoistunutta laivanrakennusta

Suomalainen meriteollisuus on erikoistunut ennen muuta rakentamaan risteilijöitä ja arktisiin olosuhteisiin soveltuvia erikoisaluksia, kuten jäänmurtajia. Meriteollisuus on kuitenkin paljon muutakin kuin laivanrakennusta.

Meriteollisuusyrityksiä toimii erilaisissa offshore-projekteissa perinteisessä öljyn- ja kaasuntuotannossa. Nykyisin yrityksiä toimii yhä enenevässä määrin myös uusiutuvien merellisten energialähteiden, kuten tuuli- ja aaltovoiman, hyödyntämisessä.

Meriteollisuus on hyvin kansainvälistä. Lähes kaikki Suomessa rakennettavat alukset menevät ulkomaalaisille tilaajille. Myös meriteollisuuden toimittajien asiakaskunnasta iso osa on muissa maissa niin Euroopassa, Kaukoidässä kuin muualla maailmalla.

Viennin osuus meriteollisuusyritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta on tyypillisesti yli 90 prosenttia.

Avainlukuja

1 100
yritystä
7,7
mrd. euroa liikevaihtoa
25 400
henkilöä

Alan toimijoita

Meriteollisuus ry
Meriteollisuus ry:n jäsenyritykset