Itämeressä on jopa 2000 planktonlajia

Itämeren runsaslajisin kasviryhmä on kasviplanktonlevät. Niitä on Itämeressä arviolta noin 2000 lajia, joista noin 100 on yleisiä. Kasviplankton, eli keijusto, elää avovedessä, eikä sitä yleensä näe paljain silmin.


Mikroskooppisten pienten planktonlevien koko vaihtelee millimetrin kymmenesosasta tuhannesosaan. Useimmat elävät yksittäisinä soluina tai soluyhteisöinä, eli yhdyskuntina.

Suurin osa kasviplanktoneista on omavaraisia

Kasviplanktonlevät yhteyttävät massansa auringonvalon avulla vedestä, hiilidioksidista ja epäorgaanisista yhdisteistä. Kasvaessaan ne sitovat valtavia määriä hiilidioksidia. Ne ovat tärkeitä meren ekosysteemille, mutta myös koko maapallon ilmakehän hapen tuotannolle.

Osa kasviplanktonlajeista voi turvautua tietyissä olosuhteissa myös heterotrofiaan, eli käyttää myös orgaanista ainesta tullakseen toimeen. Tällaisia myös heterotrofiaa hyödyntämään kykeneviä lajeja kutsutaan miksotrofisiksi lajeiksi

Kasviplanktonlevät runsastuvat kausittain leväkukinnoiksi

Tunnetuimmat kasviplanktonilmiöt liittyvät erilaisten planktonlevien kausittaisiin runsastumisiin, leväkukintoihin. Piilevät ja panssarilevät runsastuvat keväällä ja sekalaiset pienet siimalevät alkukesällä. Yksisoluiset ja yksinkertaiset rihmamaiset sinilevät, eli syanobakteerit, runsastuvat kesällä.

Vedessä ja sen pinnalla runsastuneet plankton- ja sinilevät näkyvät veden värin muutoksena ja veden samentumisena.

 Mikroskooppisen planktonin kukinnasta johtuvaa sameaa vettä
Mikroskooppinen kasviplankton keijuu pinnan läheisessä valoisassa kerroksessa.

Eläinplankton laiduntaa kasviplanktonia

Hitusen kasviplanktonia kookkaammista eliöistä muodostuu eläinplankton, johon kuuluvat mm. siimaeliöt, ripsi- ja rataseläimet, hankajalkaiset sekä vesikirput. Niihin luetaan myös kasvavien pohjaeläinten toukka- ja nuoruusvaiheita. Yhteistä eläinplanktoneliöiden sekalaiselle joukolle on se, että ne kaikki elävät avovedessä ja käyttävät kasviplanktonia ravinnokseen.

Eläinplanktoneliöt seuraavat vedessä passiivisesti leijailevaa kasviplanktonia virtausten mukana tai hitaasti uiden. Niiden liikkumista säätelevät ravinnon lisäksi valo, lämpötila ja ns. saalistuspaine.

 Mikroskoopin mittaristikko näyttää hietakatkojen pituudeksi muutaman millimetrin. Hankajalkainen mustalla taustalla.