Kansainvälisen tason toimijat edistävät Itämeri-politiikan tavoitteita

Itämeri-politiikkaan liittyviä tavoitteita voidaan edistää kansallisesti, kahdenvälisesti naapurimaiden kanssa tai Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen kautta. Monissa Itämeren kysymyksissä, erityisesti merenkulkuun liittyen, tarvitaan laajempaa kansainvälistä yhteistyötä ja määräyksiä. Keskeisin foorumi on Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO). Myös alueellisesti sovitut meriturvallisuusjärjestelyt edellyttävät IMO:n hyväksyntää.


Monia Itämeri-politiikan teemoja työstetään kansainvälisellä tasolla

Itämeri-politiikka kattaa ympäristönsuojelun, meriturvallisuuden, talouden, liikenteen, energian ja sisäisen turvallisuuden osa-alueet. Näillä kaikilla sektoreilla tehdään paljon kansainvälistä yhteistyötä ja niitä säädellään EU-tason ohjelmin ja toimin.

Yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen tähtäävät toimenpiteet suunnitellaan ja pannaan toimeen kansallisella tasolla lainsäädännön ja yhteistyön kautta.

Suomi osallistuu kansainvälisten sopimusten valmisteluun ja pitää huolta siitä, että kansalliset näkemykset tulevat huomioiduksi. Suomi myös huolehtii, että kansainvälisesti sovitut velvoitteet pannaan toimeen Suomessa.

Suomi arvioi uhanalaisia luontotyyppejä kansainvälisen luonnonsuojeluliiton menetelmin

Suomi toteuttaa määrävuosin lajien ja luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnin meriluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Arviointi noudattaa kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) määrittämiä menetelmiä ja raja-arvoja.

Suomi toimii useissa kansainvälisissä foorumeissa

Suomi toimii EU:n kautta useissa kansainvälisissä ja monialaisissa foorumeissa, joiden tarkoitus on varmistaa maailman merien ja valtamerien turvallisuus, puhtaus ja tuottavuus. Toiminnan yhteisellä koordinoinnilla varmistetaan myös työn vaikuttavuus.