CTD-luotain on yksi tärkeimmistä merentutkimuksen havaintolaitteista

Kenttätyö on erittäin tärkeä osa merentutkimusta. Itämeren tutkimusmatkoilla kerätään ja analysoidaan monipuolisesti tietoa merestä, muun muassa vedenlaadusta, rehevöitymisestä, virtauksista, planktonista, pohjaeläimistä, merenpohjasta ja hylyistä.


Meren ilmiöiden selittäminen ja meren tilan seuranta vaatii monitieteistä yhteistyötä. Arandalla on laboratoriot ja välineistö niin fysikaaliseen, kemialliseen kuin biologiseen tutkimukseen. Kuuden sisälaboratorion lisäksi alukselle voi tutkimuskannelle sijoittaa useamman konttilaboratorion.

Arandan tutkimustilat ja näytteenottomahdollisuudet ovat poikkeuksellisen suuret aluksen kokoon nähden. Tutkijapaikkoja laivalla on peräti 27. Modernit tutkimustilat ja tietojenkäsittelyjärjestelmä mahdollistavat näytteiden analysoinnin ja tulosten käsittelyn jo tutkimusmatkan aikana. Tärinän ja melun minimoimiseksi tutkimustiloissa on uiva lattia.

Kolme tutkijaa laskevat vettä noutimesta näytepulloihin. Tutkijan k�dess� on numeroidut lasiset n�ytepullot Tutkija istuu selin laboratoriossa ja hänellä on päällä t-paita, jossa lukee
 

Tutustu Arandan havaintolaitteistoon

Aluksella on monipuolinen laitteisto, jolla tehdään monialaisesti erilaisia tutkimuksia. Tarkemmin Arandan havaintolaitteistoon voi tutustua alla olevan kuvan avulla.

CTD-luotain, eli lämpötila-suolaisuusluotain, on yksi tärkeimmistä merentutkimuksen havaintolaitteista (kuvassa numero 14). Luotain mittaa meriveden sähkönjohtavuutta, lämpötilaa, painetta (syvyys), veden happipitoisuutta ja fluoresenssia. Nämä havaintotiedot ovat parantaneet ymmärtämystä vesimassoista ja lisänneet tietämystä merien pystysuuntaisesta rakenteesta.

CTD-luotaimeen on liitetty Rosette-noudin, eli vesinäytteiden keräysjärjestelmä. Vesinoutimilla otetaan vesinäytteitä meren eri syvyyksistä. Näytteitä kerätään myös muun muassa pohjaeläinnoutimella, planktonhaavilla ja sedimenttinoutimella. Aluksella on myös oma sääasema.

 Arandan laitteisto havainnollistettuna piirroskuvaan
Arandalla on monipuolinen tutkimuslaitteisto.
 1. Sateliittipoiju
 2. DGPS-paikannuksen, maasignaali (taivasankkuri)
 3. DGPS-paikannuksen, satelliitin signaali (taivasankkuri)
 4. Sääasema
 5. Aaltopoiju
 6. Viistokaiku
 7. Utow
 8. Planktonhaavi
 9. Metalli- ja öljynoudin
 10. -
 11. Näytteitä laitesukelluksella
 12. Kaikuluotaimet
 13. MBES eli monikeilaluotain
 14. Lämpötila- ja suolaisuusnoudin (CTD) ja Rosette-vedennoudin
 15. Sedimenttinoudin
 16. Akustinen Doppler viratusmittari (ADCP)
 17. Vesinoudinsarja
 18. Pohjaeläinnoudin
 19. Sedimentaatiosuppilo ja virtausmittari