Meriliikennettä seurataan aktiivisesti

Itämeri on yksi vilkkaimmin liikennöidyistä merialueista koko maailmassa. Itämerellä on jatkuvasti keskimäärin 2 000 kauppalaivaa joko liikkeellä tai satamissa. Meriliikenne on kasvanut tasaisesti viime vuosikymmeninä ja kasvun odotetaan jatkuvan. Alusliikenteen seuranta on tärkeää sekä turvallisuuden että ympäristövaikutusten arvioinnin kannalta.


Merten alusliikenteen seurantaa tehdään AIS-järjestelmän (Automatic Identification System) eli alusten tunnistamiseen ja sijainnin määrittämiseen tarkoitettujen laitteiden avulla. Järjestelmän toiminta perustuu aluksiin asennettuihin radiolaitteisiin, jotka lähettävät automaattisesti ja jatkuvasti aluksen sijainti- ja tunnistetietoja. Tiedot lähetetään radiotaajuuksilla, jotka ovat maailmanlaajuisesti varattu tähän tarkoitukseen.

Radiolähetteiden tiedot ovat vapaasti muiden alusten ja rannikkovaltioiden vastaanotettavissa. Niiden avulla voidaan seurata radiokantaman sisällä olevien alusten liikkumista hyvinkin tarkasti.

Alusliikenteen tilannetta voi seurata reaaliaikaisesti

Suomea lähellä olevien merialueiden (Suomenlahti, Pohjanlahti, Ahvenanmeri ja Pohjois-Itämeri) sekä sisävesien alusliikenteen tilannekuvaa voi seurata reaaliaikaisesti AIS-alusdataan perustuvista karttapalveluista.

Aluskartta.com-palvelun alusliikennettä koskeva tietoaineisto perustuu Traffic Management Finlandin Digitraffic-palveluun. Karttaa voi zoomata, ja alusta esittävää kuvaketta klikkaamalla saa lisätietoja ko. aluksesta. Eri alustyypeillä on eriväriset kuvakkeet, joiden selitteet löytyvät kartan oikeasta alakulmasta.  

Maailmanlaajuista alusliikennetilannetta voi seurata mm. Marine Traffic -sivuston kautta. Siellä on näkyvissä myös huvi- ja kalastusalusten liikenne. Aluksen kuvaketta klikkaamalla saa lisätietoja aluksesta, mm. valokuvia ja teknisiä tietoja.