Typpi säätelee levien kasvua Itämeressä

Talviaikainen typpipitoisuus säätelee meren keväistä levätuotantoa. Perämerellä fosforia on kuitenkin niin vähän, että sen saatavuus säätelee levien määrää läpi kasvukauden.


Avomerellä epäorgaanisen eli leville käyttökelpoisen typen talviaikainen pitoisuus vaihtelee merialueittain: Perämerellä se on 80–140 mg/m3, Selkämerellä 40–70, Saaristomerellä 70–100 ja Suomenlahdella 70–150. Rannikkovesissä ja erityisesti jokisuiden edustoilla pitoisuus on selvästi avomerta suurempi.

Veden typpipitoisuus alkoi vähetä selvästi Oulun ja Helsingin edustalla 30 vuotta sitten, kun jätevesien käsittely tehostui. Suomenlahden avomerialueilla pitoisuudet kasvoivat 1990-luvulle asti. Sen jälkeen ne ovat vaihdelleet voimakkaasti ilman selvää trendiä.

Tutustu tarkemmin Itämeren typpipitoisuuksien pitkiin trendeihin ja vuodenaikaiseen vaihteluun!