Hyvinvoiva Itämeri, hyvinvoiva ihminen

Meri ja vesistöt ovat suomalaisille tärkeitä niin hyvinvoinnin kuin elämän mahdollistajana. Merestä saadaan ruokaa, raaka-aineita ja se tarjoaa kulkureitin muualle maailmaan. Sillä on myös tärkeä rooli ihmisen henkisessä hyvinvoinnissa. Samalla ihminen vaikuttaa Itämereen monin tavoin. Jätämme jälkemme rannoille ja syvyyksiin.


Ihminen on vaikuttanut ilmastoon jo vuosikymmenien ajan, ja tämä vaikutus näkyy erityisen selkeästi vesistöissä. Merenpinnan nousu, meriveden happamoituminen ja lämpeneminen ovat kaikki seurauksia ihmisen toiminnasta.

Ihmisen toiminta vaikuttaa myös Itämeren kalakantoihin ja muihin eliöihin. Ylikalastus ja saastuminen ovat uhkia Itämeren ekosysteemille. Puhdistamattomat jätevedet ja teollisuuden päästöt ovat merkittäviä Itämeren saastuttajia.

Kuitenkin ihminen voi myös olla luonnon pelastaja ja auttaa korjaamaan aiheuttamiaan vaurioita. Monet tahot ovat mukana Itämeren pelastamisessa, ja esimerkiksi jätevesien puhdistus on parantunut huomattavasti viime vuosikymmenien aikana. Myös kestävä kalastus ja ympäristöystävällisemmät valinnat voivat auttaa säilyttämään Itämeren ja sen eliöstön tulevaisuuden.

Ihmisen ja luonnon välinen vuorovaikutus on tärkeä ja tarpeellinen osa elämää. Ihminen on riippuvainen luonnonvaroista ja ekosysteemeistä, mutta samalla ihmisen toiminta vaikuttaa merkittävästi luonnon hyvinvointiin. Tässä osiossa voit tarkemmin tutustua ihmisen ja Itämeren väliseen suhteeseen.