Tulevaisuuden meluntorjunta vaatii merialuesuunnittelua ja kompromisseja

Ihmisen aiheuttaman melun torjunta on vaikeaa, sillä siinä täytyy sovittaa yhteen sekä ympäristönsuojelulliset että taloudelliset näkökulmat.


Suomen merenhoidossa vedenalaista melua mitataan kahdella indikaattorilla. Nämä indikaattorit tuottavat tietoa melun kehityksestä ja vaikutuksista.

Vedenalaista melua syntyy ihmisille ja taloudelle tärkeillä aloilla

Meriliikenne on Itämeren maiden ulkomaantalouden kivijalka. Sitä ei pysty rajoittamaan ilman suuria taloudellisia heijastusvaikutuksia. Vanha totuus siitä, että ”Suomi on saari” pitää edelleen paikkansa. Suuri osa ulkomaankaupastamme tehdään meriteitse.

Nykyisin tuulipuistojen meluvaikutuksista käydään kiihkeää keskustelua. Kuitenkin toistaiseksi niiden lääketieteellisistä haitoista ei ole päästy yksimielisyyteen. Koska ne tuottavat puhdasta energiaa, ne tulevat myös lisääntymään edelleen. 

Itämeren rantojen laaja-alainen rakentaminen ja lisämaan otto merestä esimerkiksi satamia, terminaaleja, teitä ja asuinalueita varten tulee myös lisääntymään. Tämä toteutuu erityisesti kasvukeskuksissa muun käyttökelpoisen tilan loppuessa.

Jos melusta ei päästä eroon, sitä voidaan rajoittaa

Merieläinten suhteen tulevaisuuden tähtäimenä voisikin olla ihmisen aiheuttaman melun alueellinen rajoittaminen. Esimerkiksi merieläinten merkittävät lisääntymisalueet pidettäisiin mahdollisimman vapaana ihmisen tuottamista äänistä. Melua voidaan vähentää myös ajoittamalla toimintaa eläinten lisääntymisaikojen ulkopuolelle.

Eläinten lisäksi ihmisen tuottama melu voi haitata meren tilasta riippuvaisia toimialoja, kuten kalastusta, turismia sekä meren virkistyskäyttöä. Kaikilla näillä aloilla on omat vaateensa merellä havaittavan melun määrään. Eri tahojen vaatimukset tulisi pystyä sovittamaan yhteen melua tuottavien toimintojen kanssa. 

Oleellista onkin pyrkiä sovittamaan meren ekosysteemipalvelut siten, että ne häiritsevät mahdollisimman vähän meren elämää. Ekosysteemipalveluja ovat mm. meren liikennereitit tai meren käyttö energian tuotannossa.