Utön ilmakehä- ja merihavaintoasemalla on pitkät sää- ja merihavaintojen perinteet

Ilmatieteen laitoksen omistamalla Utön ilmakehä- ja merihavaintoasemalla tehdään monipuolisia meteorologisia, kasvihuonekaasu-, aerosoli- ja merimittauksia. Ilmatieteen laitos tekee merimittauksia yhteistyössä SYKEn kanssa. Asema on osa suomalaista merentutkimusinfrastruktuuria FINMARIa.


Saaristomeren uloimmalla reunalla sijaitsevalla saarella on pitkät perinteet sekä sää- että merihavainnoissa. Säähavaintoja alettiin tehdä vuonna 1881 ja veden lämpötilan ja suolaisuuden mittauksia vuonna 1900.

Utön saari joulukuussa 2019.

Mittausmökin avulla merta voidaan havainnoida reaaliaikaisesti

Vuonna 2014 saarelle rakennettiin rannan läheisyyteen mittausmökki, joka mahdollistaa monipuoliset reaaliaikaiset havainnot meren tilasta, fysiikasta ja biologiasta. Mökissä oleviin automaattisiin analyysilaitteisiin pumpataan jatkuvasti merivettä.

Mökistä on tiedonsiirron ja sähkönsyötön mahdollistava kaapeliyhteys useaan meren pohjassa olevaan mittauslaitteistoon.  Siellä on myös tilaa erilaisten mittauskampanjoiden toteuttamiselle.